<< Strona Główna

Szkolenia

Proponujemy naszym Klientom szeroki pakiet usług szkoleniowych dla pracowników oraz kadry kierowniczej dla branży produkcyjnej, budowlanej, handlowo- usługowej itp.


Zakres usług:
 • szkolenia wstępne ogólne bhp;
 • szkolenia okresowe bhp dla pracowników oraz kadry kierowniczej;
 • szkolenia dla pracodawców;
 • szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 • szkolenia p.poż;
 • szkolenia HACCP;

Przeprowadzanie ww. szkoleń wymagane jest przepisami Kodeksu Pracy, który nakazuje pracodawcy dopełnienie tego obowiązku wykorzystując wykwalifikowaną kadrę specjalistów i profesjonalne metody szkoleniowe.

Szkolenia przeprowadzane przez naszą firmę cechują się:
 • atrakcyjną ceną;
 • bogatym zapleczem dydaktycznym;
 • zgodnością z aktualnymi przepisami prawa;
 • profesjonalną kadrą wykładowców;
 • potwierdzeniem odbycia szkolenia w formie zaświadczenia lub certyfikatu;
 • miłą atmosferą (własna salka szkoleniowa, poczęstunek, ciepłe napoje);
 • elastycznością (wykonamy szkolenie w dowolnym miejscu/ siedzibie Klienta).