<< Strona Główna

Ochrona przeciw pożarowa

Firma "Labore" współpracuje ze specjalistami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, którzy gwarantują najwyższą jakość świadczonych usług. W ramach współpracy proponujem Państwu:

  • doradztwo prawne i techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
  • analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego;
  • audyty ppoż.;
  • sporządzanie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego”;
  • przygotowanie obiektów do odbiorów przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną;
  • wyposażanie obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
  • oznakowanie dróg ewakuacyjnych;
  • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej w przedsiębiorstwie.