<< Strona Główna

Obsługa BHP

Kompleksowa obsługa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki której zyskają Państwo profesjonalną opiekę bez konieczności zatrudniania specjalisty.


Nasza oferta zawiera:
 • szkolenia wstępne i okresowe bhp dla pracowników oraz kadry kierowniczej;
 • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu bhp;
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp;
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego;
 • udział w opracowywaniu instrukcji ogólnych bhp i stanowiskowych;
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do bhp;
 • udział w dochodzeniach powypadkowych;
 • prowadzenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu bhp;
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy Zleceniodawcy, albo ich części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
 • udział w badaniach środowiskowych;
 • pomoc w dochodzeniach pokontrolnych organów PIP i PIS;
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp.

Proponowana przez nas obsługa BHP realizuje wytyczne znowelizowanego Kodeksu Pracy, który wymaga służby bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej dziesięciu pracowników. Jako służba zewnętrzna proponujemy naszym Klientom profesjonalny i kompleksowy pakiet usług wykonywanych przez wykształconych i doświadczonych specjalistów z wieloletnim stażem.